JAK TWOJA PRZESZŁOŚĆ WPŁYWA NA TWOJE ZWIĄZKI?

JAKĄ ROLĘ odgrywa przeszłość w twoich relacjach - Anna Antoniak